Rouwtherapie, EMDR, stervensbegeleiding
voor kinderen, jongeren en ouders
bij ernstig verlies en trauma

Boeken

Boek Rouwen na het verlies van je baby


Boek Rouwen om het verlies van je baby
Mijn boek Rouwen om het verlies van je baby, Levenslang verlangen naar je kind van de toekomst, is op 22 november 2017 verschenen bij uitgeverij In de Wolken. Het uitgeefproces is intensief ondersteund door rouwdeskundige Riet Fiddelaers-Jaspers van het Expertisecentrum Omgaan met Verlies. In het boek onderzoek ik aan de hand van rouwtheorieën en citaten uit mijn eerste boek over dit thema, Kind van de toekomst (2013), de rouw bij het verlies van een baby. Het boek biedt informatie aan weeouders, omgeving en hulpverleners zodat ze beter begrijpen waarom het verlies van een baby zo ingrijpend is. Met deze informatie kunnen ouders die een dergelijk verlies meemaken beter in hun rouw ondersteund worden. Het voorwoord van het boek is geschreven door schrijfster Kristien Hemmerechts, moeder van twee overleden baby’s.

Stichting Boeken van Betekenis
De uitgave van het boek Rouwen na het verlies van je baby vormt samen met bijbehorende docufilmpjes en de schenking van een exemplaar van het boek aan 100 ziekenhuizen in Nederland, het eerste project van Stichting Boeken van Betekenis. www.boekenvanbetekenis.nl

Informatie
Voor nadere informatie of vragen over de boeken: kathy@metjari.nl of 06 - 10 42 45 87.Kind van de toekomst

In november 2013 is mijn eerste boek verschenen: Kind van de toekomst, Verhalen over de impact van het verlies van een baby. In het boek zijn 36 verhalen opgenomen van ouders die een zeer jong kind hebben verloren. Historicus Jan Bleyen, auteur van het boek Doodgeboren, Een mondelinge geschiedenis van rouw (2012, Amsterdam: De Bezige Bij) schreef het voorwoord voor het boek.

Specificaties
ISBN/EAN: 978-94-91409-19-6
Publicatiedatum: 15-11-2013
Auteur: Kathy Beckers-Mansell

Bestellen