Rouwtherapie, EMDR, stervensbegeleiding
voor kinderen, jongeren en ouders
bij ernstig verlies en trauma

Hulpvormen


Individueel consult

Een individueel consult voor een kind, jongere of ouder(s) duurt 45 minuten. Het intake-gesprek (allereerste kennismakingsgesprek) duurt 1,5 uur.

In sommige situaties is het bij behandelingen van kinderen en jongeren nodig om een consult met ouder(s)/verzorger(s) te houden, om zaken over hun kind uit te diepen en adviezen te geven over hoe het kind door de ouders zelf ondersteund kan worden. Dit consult wordt op naam van het kind berekend als een normaal consult.

Indien er ten behoeve van de cliënt overleg nodig is met derden, zoals bedrijfsarts, andere hulpverlener, of een andere betrokkene, dan zal dit overleg naar tijd berekend worden met een factuur. Ook wanneer er een verslag geschreven moet worden ten behoeve van derden zoals rechtbank of andere hulpverlener, zal de tijd voor het schrijven van het verslag in rekening worden gebracht.

Relatietherapie

Bij relatietherapie worden er gezamenlijke consulten met beide ouders en individuele consulten met de partners afzonderlijk afgesproken.

Consult thuis & school

Als er een dringende reden is waardoor het kind, de jongere of de ouders niet bij mij in de praktijk kunnen komen, dan is het mogelijk het consult op school of thuis te houden.

Gezinsconsult

Een gezinsconsult vindt, afhankelijk van de situatie, plaats in de praktijk of thuis bij het gezin. Uiteraard vindt er vooraf aan het gezinsconsult overleg plaats over hoe het gezinsconsult vorm zal krijgen, welke thema's aan de orde zullen komen en welke gezinsleden aanwezig zullen zijn bij het consult.

Lotgenotengroepen

In voorbereiding.

Scholen en andere organisaties

Voor scholen en andere organisaties zijn er diverse mogelijkheden. Individuele gesprekken met kinderen of jongeren binnen de school of organisatie, lessen in de klassen of in een andere groep en ook voorlichting voor ouders, leerkrachten, docenten en andere professionals die de zorg hebben over rouwende kinderen en jongeren. De ondersteuning zal dan op maat gemaakt worden voor de specifieke situatie. De kosten worden dan ook per setting bepaald, na overleg over de wensen en de mogelijkheden.