Rouwtherapie, EMDR, stervensbegeleiding
voor kinderen, jongeren en ouders
bij ernstig verlies en trauma

Kwaliteitswaarborgen


Door registratie als lid van de beroepsverenigingen NVPA en NFG, ben ik gehouden aan de beroepscode en kwaliteitsnormen van de NVPA en de NFG. Dat wil zeggen dat ik moet voldoen aan eisen ten aanzien van registratie, scholing en nascholing, intervisie en supervisie en gedragsregels: zie www.nvpa.org en www.de-nfg.nl.

Daarnaast ben ik ingeschreven in het RBCZ-register als Registertherapeut BCZ. Deze titel waarborgt de kwaliteit van mijn praktijkvoering en maakt dat ik onderhevig ben aan onafhankelijk tuchtrecht, zie www.rbcz.nu.

Professionals die werken op hbo-niveau of hoger én werkzaamheden doen in het jeugddomein die volgens de norm verantwoorde werktoedeling om de inzet van een geregistreerd professional vragen (bij risicovolle taken, crisis, onveilige omgeving, levensbedreigende situatie, meerdere problemen tegelijkertijd, complexe problematiek waarvan achterliggende oorzaak onbekend is, sterk wisselend verloop), moeten zich registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). In het SKJ-register ben ik geregistreerd als Jeugd- en gezinsprofessional SKJ. www.skjjeugd.nl

Het LSV, Landelijk Steunpunt bij Verlies (voorheen het LSR, Landelijk Steunpunt Rouw), beschikt over een Verwijsbestand, waarin ik ben opgenomen als gecertificeerd rouw- en verliesbegeleider (code 3) zie www.steunbijverlies.nl.

Stichting Jonge Helden heeft een bestand waarin mijn praktijk gevonden kan worden, zie www.jongehelden.nl.

Als gecertificeerde EMDR master practitioner (Mp) kan ik volwassenen en kinderen met enkelvoudige en complexe angsten en trauma's behandelen met de EMDR-behandelmethode, zie www.emdr-therapeuten.nl.

Bij vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, zal ik gebruik maken van mijn meldrecht, uiteraard onder toepassing van grote zorgvuldigheid.