Rouwtherapie, EMDR, stervensbegeleiding
voor kinderen, jongeren en ouders
bij ernstig verlies en trauma

Vergoeding verzekering


Op basis van de registratie als lid van erkende beroepsverenigingen, worden door een groot aantal ziektekostenverzekeraars consulten gedeeltelijk vergoed. Ik ben lid van:
  • beroepsvereniging NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal Therapeuten en Agogen),
  • lid van de beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg).
Als er vergoeding mogelijk is, is dat altijd vanuit de aanvullende verzekering onder de noemer complementaire zorg / alternatieve zorg / psychosociale zorg.

Op deze pagina's van de website van de NVPA en van de NFG kan je de vergoedingen-lijst van de zorgverzekeraars zien:
https://nvpa.org/verzekeringen/public
https://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html

Daarnaast raad ik je dringend aan om je eigen zorgverzekeraar te raadplegen met je polisnummer bij de hand, omdat vergoeding afhankelijk is van je polis.
Samenhangend met het lidmaatschap van de beroepsverenigingen ben ik als Registertherapeut ingeschreven bij het RBCZ (register voor klacht- en tuchtrecht, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Daarnaast voldoe ik via beroepsvereniging de NFG aan de eisen die de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt aan zorgverleners.